อำเภอหนองบัวระเหว สมโภชพระพุทธรูปบางประทานพร ภ.ป.ร.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอหนองบัวระเหว จัดพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางประทานพร "ภ.ป.ร. และปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันนี้ นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับความกรุณาจาก ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ และเลขานุการคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการประสานงาน เชิญพระะพุทธรูางประทานพร "ภ.ป.ร. ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานให้เป็นกรณีพิเศษ ผ่านพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ สำหรับให้อำเภอฯ เชิญไปประดิษฐานประจำศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "ระเหวมีสุข หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหวหลังใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคล โดยกำหนดจัดพิธีสมโภชพระพุทธรูป วันนี้ (8 เม.ย.52) เวลา 09.09 น. พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมคนดี และร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ปฏิญาณตนร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตลอดจนการตั้งปณิธานในการประกอบคุณงามความดี มุ่งมั่นสร้างความสุขแก่สังคมส่วนรวม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป