เลขาฯ กพฐ.ระบุต้องเร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา หลังผล โอเน็ต ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ ต้องเร่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา หลังพบผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งในภาพรวมพบว่าในวิชาหลักคะแนนต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็มว่า ขณะนี้ตนยังไม่เห็นรายละเอียดของคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา 2551 แต่ในวันที่ 8 เมษายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์คะแนนผลสอบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ซึ่ง สพฐ.เป็นผู้จัดสอบเอง โดยพิจารณาว่าเด็กมีจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านใดบ้าง ส่วนคะแนนโอเน็ตนั้น คงต้องประสานไปยัง สทศ. เพื่อขอข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ต่อไป คุณหญิงกษมา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสอบถามครูบางส่วนพบว่า สาเหตุที่ผลคะแนนโอเน็ตตกต่ำนั้น เนื่องจากเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะคะแนนไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้การออกข้อสอบส่วนใหญ่ จะเป็นการคิดวิเคราะห์ ขณะที่เด็กจะคุ้นเคยกับการสอบแบบเลือกคำตอบมากกว่า รวมทั้งเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ สพฐ.ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด