เกาหลีใต้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ปนเปื้อนใยหิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอาหารและยาของเกาหลีใต้สั่งห้ามบริษัทเครื่องสำอางค์ในประเทศ ไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำอางค์ 5 ประเภท ที่ปนเปื้อนใยหินซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้ พร้อมกันนี้ได้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์นี้แล้ว ก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า ตรวจพบใยหินในผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของบริษัท 8 แห่ง และได้สั่งห้ามจำหน่าย พร้อมเรียกเก็บคืนแล้ว.