ขนส่งสุโขทัย หยุดให้บริการรับชำระภาษี ที่บิ๊กซี วันที่ 11 เม.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย หยุดให้บริการรับชำระภาษี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน นี้ 1 วัน ว่าที่ร้อยโทวีระ เจริญลิ้มประเสริฐ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จากการที่ขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย เป็นประจำทุกวันเสาร์ ซึ่งมีมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจะรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจ และให้บริการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย จึงงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2552 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด