กรมราชทัณฑ์ ร่วมประสานความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้ผู้ต้องขัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง วันนี้ (7 เม.ย.52) นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะประธานการลงนามฝ่ายราชทัณฑ์ นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานการลงนามฝ่ายภาคสังคม นายศักดา ขาวเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด นายมณฑล ศรีกระจิบ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในงานราชทัณฑ์ ระหว่างเรือนจำจังหวัดตราด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของภาคสังคมในจังหวัดตราด ที่จะบูรณาการร่วมกัน โดยได้แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และรูปแบบใหม่ของการทำงาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อดึงศักยภาพและประสบการณ์ของภาคสังคมในจังหวัดตราด และกรมราชทัณฑ์มาประสานความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งเป็นการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน และไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม