อดีต รมช.ศธ. ระบุ ต้องสร้างแรงจูงใจหันคนที่เก่งและดีหันมาเป็นครูให้มากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ต้องสร้างแรงจูงใจหันคนที่เก่งและดี มาเป็นครูให้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการปาฐกถา ในหัวข้อ การพัฒนาครู เพื่อให้ได้ครูดีครูเก่ง มีคุณธรรม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค ในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 44 และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ซีมีโอ) ครั้งที่ 4 ว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับคุณภาพการศึกษามากขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพมี 3 ปัจจัยคือ คนที่มาเป็นครูต้องมีคุณภาพ และต้องมีศักยภาพในการสอน รวมไปถึงการให้การศึกษาที่เท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเองได้พยามสร้างแรงจูงใจ โดยเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูเพื่อให้คนที่เก่งหันมาเป็นครูมากขึ้น เพื่อที่จะได้ครูที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเปิดสถาบันการสอนวิชาเฉพาะทาง เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ประเทศไทยเองก็ยังมีคนหันมาเป็นครูไม่มาก จากค่าตอบแทนที่น้อย และความไม่มั่นคงของวิชาชีพ จึงทำให้ยังขาดแคลนครูอยู่ ดร.วรากรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวแล้วคิดว่า การขาดแคลนครูของไทยนั้น ในปัจุบันไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ต้องการมาเป็นครู แต่คนที่เข้ามามีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ต้องการ และไม่มีคนเก่งต้องการมาเป็นครู นอกจากนั้นบางส่วนที่ต้องการเข้ามานั้น มีอัตราที่รับน้อยและตำแหน่งที่เข้ามาก็เป็นอัตราจ้าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไป