ชาวอเมริกันกว่าครึ่งยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลาม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจของเดอะวอชิงตัน โพสต์ ร่วมกับเอบีซี นิวส์ พบว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 55 ยอมรับว่าขาดความเข้าใจในหลักการคำสั่งสอนตลอดจนความเชื่อของศาสนาอิสลาม แม้ว่าจะเห็นด้วยกับแนวคิดของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐที่ต้องการให้สหรัฐปรับปรุงความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม ขณะที่ร้อยละ 48 ไม่ชื่นชอบทัศนคติของอิสลาม และร้อยละ 58 เชื่อว่า อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด