จ.มุกดาหาร จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันนี้ (6 เม.ย.52) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีการวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตลอดจนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ได้มีคุณูปการต่อประเทศและพสกนิกรนานัปการ โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวนำข้าราชการประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ที่เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันฯ โดยขอให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และคนไทยได้รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ ความสันติ รู้รักสามัคคี และการปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต