ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การยิงจรวดของเกาหลีเหนือจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการเจรจา 6 ฝ่าย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การยิงจรวดของเกาหลีเหนือจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการเจรจา 6 ฝ่าย ผู้เชี่ยวชาญการไม่แพร่ขยายอาวุธจากสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการระหว่างประเทศแห่งมอนเทอเรย์ ให้ความเห็นว่า การยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ น่าจะส่งผลเสียต่อการเจรจา 6 ฝ่ายเพื่อล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ โดยแน่นอนว่าการเจรจารอบใหม่จะต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการตอบโต้เกาหลีเหนือจากสหรัฐและญี่ปุ่น.