เครือข่ายประชาสังคม 8 จังหวัดอีสานล่าง ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายประชาสังคม 8 จังหวัดอีสานล่าง ประกาศเจตนารมย์ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้(6 เม.ย.52)ที่ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เครือข่ายประชาสังคม 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ โดยจะใช้เครือข่ายให้ความรู้ เรื่องการเล่นสงกรานต์อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีแก่ประชาชน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และรณรงค์การการลด ละ เลิก ดื่มสุรา ยามขับขี่ยานพาหนะ อันเป็นสาเหตุหลักของการการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามมา ทั้งนี้เทศกาลสงกรานต์ปี 2551ที่ผ่านมา พบว่าเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ รวม 4,242 ครั้ง ผู้เสียชีวิตปีนี้รวม 360 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 4,794 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ร้อยละ 40.57 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 23.01 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 11.50 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.81 รองลงมาคือ รถกระบะและรถเก๋ง รวมถึงรถแท็กซี่