แพทย์ เตือน ระวัง! เด็กเล็ก ป่วยเป็นโรคหัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์ เตือน ระวัง! เด็กเล็ก ป่วยเป็นโรคหัด ขณะที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบเด็กป่วยแล้ว 19 ราย นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคที่ 5 กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในภาคอีสานตอนล่าง ว่า พบผู้ป่วยจำนวน 75 ราย โดยแยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา 19 ราย จังหวัดสุรินทร์ 19 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 36 ราย และจังหวัดชัยภูมิ 1 ราย ซึ่งโรคหัดพบได้ตลอดปี พบบ่อยในเด็กกลุ่มอายุ 1-6 ขวบ ถ้าไม่มีภูมิต้านทานจะเป็นได้ทุกวัย โรคหัดติดต่อกันทางการไอ จาม รดกันโดยตรง อาการของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัด จะเริ่มด้วยมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสง อาการต่างๆ จะมากขึ้นพร้อมกับไข้สูงขึ้น และจะสูงเต็มที่เมื่อมีผื่นขึ้นในวันที่ 4 ของไข้ ลักษณะผื่นนูนแดงติดกันเป็นปื้นๆ โดยจะขึ้นที่หน้า บริเวณชิดขอบผมแล้วแพร่กระจายไปตามลำตัว แขนขา เมื่อผื่นกระจายไปทั่วตัว ซึ่งจะกินเวลา 2-3 วัน ไข้ก็จะเริ่มลดลง ผื่นจะคงอยู่นาน 5-6 วัน กว่าจะจางหายไปหมดกินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โรคแทรกซ้อนจากโรคหัดอาจพบอุจจาระร่วง ช่องหูอักเสบและสมองอักเสบ ซึ่งถ้ามีอาการรุนแรงมากอาจทำให้มีปอดอักเสบร่วมด้วย และอาจเสียชีวิตได้ นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย กล่าวอีกว่า การป้องกันโรคหัดทำได้โดย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย วิธีที่ดีที่สุดคือ การให้วัคซีนป้องกัน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเข็มแรก เมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรืออายุ 7 ขวบ โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ทั้งนี้สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง