จ.ชุมพร ประกอบพิธีเนื่องในวันจักรีมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชุมพร ประกอบพิธีเนื่องในวันจักรีมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตราเจ้าทุกพระองค์ วันนี้ (6 เม.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นาย วรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวโรกาส " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจกรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระมหากษัตราเจ้าทุกพระองค์ ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรือง ก็ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม โดยครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้ง 9 พระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของพระอาณาเขต และเพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งของประชาชนตลอดมา ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 500 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด พ่อค้าประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันร่วมชุมนุมสำแดงกตัญญูกตเวที กระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดทูลพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตมั่นในดวงใจชนทั้งชาติตลอดไป