จ.สมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันนี้ (6 เม.ย. 52) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ร่วม ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานับประการ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำผู้ร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยจะร่วมกันปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลักความสงบ สันติและรู้รัก สามัคคี และปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต