ฝีมือไทย

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน ที 5 เลคิเซ่ ของบริษัทลี้กิจแสงเจริญ จำกัด เป็นหลอดไฟนวัตกรรมใหม่ฝีมือของคนไทย ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 40% ออกแบบให้ใส่รางนีออนเก่าได้ทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด