นายกฯ ระบุ ชาวไทยภูเขาจะต้องเข้าถึงการศึกษาจากภาครัฐ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ระบุ ชาวไทยภูเขาจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่องว่า การเข้าถึงการศึกษาของชาวไทยภูเขาเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องของสาธารณสุขของประชาชน ยังมีความเป็นห่วงในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่มีหลักประกันในการเข้าถึงบริการ สำหรับเรื่องสัญชาติของชาวไทยภูเขาจะหมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูแลและตรวจสอบโดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติสัญชาติต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง