สปสช.เปิดหลักสูตรพิเศษการศึกษาอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดหลักสูตรพิเศษการศึกษาอบรมแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หวังผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มอีก 1,000 ราย หลังประสบปัญหาขาดแคลนหนักทั่วประเทศมีเพียง 200-300 รายเท่านั้น นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรการศึกษาอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพื่อสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขึ้น หวังเพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรายใหม่ ปีละ 200 ราย เป็นระยะเวลา 5 ปี ทดลองเปิดล็อตแรก ประมาณ 50 ราย ปีการศึกษานี้ที่จะเปิดในเดือน พ.ค.จะเปิดเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2553 โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน เน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งที่ผ่านมาไทยประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างหนัก โดยทั่วประเทศมีแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางเพียง 200-300 คนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นแพทย์ที่จบแล้วกำลังใช้ทุนตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป และปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่ได้รับในระบบปกติในอัตราสูงสุดปีที่หนึ่ง 10,000 บาท/คน/เดือน ปีที่สอง 20,000 บาท/คน/เดือน และปีที่สาม 30,000 บาท/คน/เดือน เมื่อศึกษาจบต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิม ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 3 ปี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โทร.0-2716-6651-3