รมว.วิทยาศาสตร์ฯ แสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย-เกาหลี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสวงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างไทย-เกาหลี หวังสร้างกลไกการพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวภายหลังการหารือระหว่าง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับภาคเอกชน และประธานสภาวิศวกรรมแห่งชาติเกาหลี ระหว่างการดูงานที่ประเทศเกาหลีว่า เป็นการพูดคุยถึงกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่น่าจะเป็นแนวทางนำไปใช้ในประเทศไทย ทั้งการลงทุนพื้นฐานและงานวิจัยหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายที่ดีต่อประเทศ เนื่องจากเกาหลีเติบโตขึ้นอย่างมาก และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้อย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยยังต้องเรียนรู้ ขณะเดียวกันไทยอยู่ใกล้แหล่งที่ใช้เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับไบโอ เทคโนโลยีนาโน วัสดุศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากอยู่ในอาเซียน ดังนั้นในการนำเทคโนโลยีไปปรับแต่งและพัฒนาอย่างเหมาะสมกับตลาดจะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ไทยได้เรียนรู้เหมือนที่เกาหลีได้เรียนรู้มาในอดีต ขณะเดียวกัน หน่วยงานวิจัยของเกาหลี คาดหวังว่าในอนาคตสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และเกาหลีจะร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันมากยิ่งขึ้น