พรรคฝ่ายค้านของอินโดนีเซียจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พรรคต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยฝ่ายค้านหรือพีดีไอ-พี ของอินโดนีเซียได้จัดการชุมนุมเพื่อเลือกตั้งครั้งใหญ่ในวันนี้ ซึ่งเป็นเวลา 5 วัน ก่อนที่การเลือกตั้งรัฐสภาของอินโดนีเซียจะมีขึ้น รายงานข่าวกล่าวว่าการชุมนุมครั้งนี้มีผู้ให้การสนับสนุนพรรคจำนวนราว 150,000 คน มาร่วมชุมนุมกันที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยนางเนกาวาตี ซูการ์โนปูตรี อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียและหัวหน้าพรรคพีดีไอ-พี แจ้งต่อผู้ให้การสนับสนุนพรรคของนางว่าอินโดนีเซียยังคงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจ นางกล่าวว่าอินโดนีเซียจะต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์ เนื่องจากวิสัยทัศน์ของชาติยังคงเป็นไปในทางที่ไม่ดี พร้อมกับมอบการในแง่ดีกว่าอินโดนีเซียสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติ ขณะเดียวกันนางได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีซูชิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน แห่งพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลลาออกจากตำแหน่งด้วย.