ปภ.พะเยา แนะการป้องกันภัยจากฟ้าผ่าขณะเกิดฝนตกฟ้าคะนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา แนะวิธีการป้องกันการถูกฟ้าผ่า หลังพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าในช่วงที่ผ่านมา นางถวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กล่าวถึงภัยจากเหตุฟ้าผ่าในช่วงการเกิดพายุฤดูร้อนว่า ภายหลังจากเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าในพื้นที่ อ.แม่ใจ เมื่อเร็วๆ นี้ ถือว่าภัยฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อันตราย หากไม่มีความรู้ในการป้องกันอันตรายดังกล่าว ทาง ปภ.พะเยา จึงมีข้อแนะนำในการป้องกันอันตรายจากภัยฟ้าผ่าให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยไม่ควรอยู่กลางแจ้งขณะฝนตก ควรหลบเข้าในอาคาร หากอยู่กลางแจ้งให้พยายามนั่งหรือนอนราบลง เพื่อให้เตี้ยที่สุด เพราะการอยู่ใต้ต้นไม้สูงจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้ ที่สำคัญขณะฝนตก ฟ้าผ่าควรงดใช้โทรศัพท์ เพราะฟ้าที่ผ่าลงพื้นดิน จะเกิดกระแสไฟกระจายทั่วพื้น ซึ่งอาจส่งผ่านไปตามท่อน้ำ สายโทรศัพท์ในบ้าน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในคนที่ใช้โทรศัพท์ได้ หรือไม่ควรอยู่ในตู้โทรศัพท์ขณะฝนตกถึงแม้ไม่ใช้ก็ตาม นอกจากนี้กรณีอยู่ในรถยนต์ ควรปิดหน้าต่างให้มิดชิด กันการผ่านของกระแสไฟฟ้าที่ผ่าลงมาเข้าไปในรถยนต์ หรือการมีโลหะที่เป็นเครื่องประดับในร่างกาย โทรศัพท์มือถือ จะเปิดหรือปิดจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องก็ตาม หากอยู่ในมือจะมีความเสี่ยงสูง เพราะเมื่อฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าสู่ร่างกายภายในทันที เป็นต้น ทั้งนี้หากประสบปัญหาทางภัยธรรมชาติ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ปภ.พะเยา โทร.0-5444-9644-9