สจส.เตรียมจัดทำโครงการควบคุมปริมาณรถยนต์ในย่านการจราจรติดขัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดทำโครงการควบคุมปริมาณรถยนต์ในย่านการจราจรติดขัด ใจกลาง กทม. นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง หรือ สจส. กล่าวว่า สจส. ได้มีการกำหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุลงร้อยละ 2 ต่อปี และมีแนวคิดจัดทำโครงการควบคุมปริมาณรถยนต์ในย่านการจราจรติดขัด อย่างเช่น การเก็บค่าเข้าใช้ถนนในพื้นที่รถติดหนาแน่น และห้ามแท็กซี่ที่ไม่มีผู้โดยสารเข้าใจกลางเมืองอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามรถทุกชนิดจอดในพื้นที่ควบคุม อีกทั้งจะกำหนดมาตรการจำกัดรถยนต์ คือจำกัดอายุรถยนต์ จำกัดการจดทะเบียนรถยนต์ การใช้ภาษี มาตรการผู้ซื้อรถต้องมีที่จอดรถ จำกัดการใช้รถวันคู่วันคี่ นอกจากนี้ทาง สจส. จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการจราจรให้มากขึ้น และจะทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพิ่มอีก 20,000 ตัว รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบและปฎิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง โดยคาดว่าเมื่อทำการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหารถติดในขณะนี้ให้ดีขึ้นได้