รพ.สุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันนี้ (3 เม.ย.52) ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมี นายแพทย์นพดล มิตรชัย ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่า รู้สึกดีใจที่สังคมยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ให้ผู้สูงอายุได้ตระหนัก ถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดย นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ นายแพทย์ ระดับชนาญการพิเศษสาขาศัลยกรรมอาโธปิดิสก์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นอกจากนี้ ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถตามความถนัดบนเวที อาทิ การรำไทย การแสดงดนตรีสากล เป็นต้น รวมถึงการมอบรางวัลผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุช่วยกิจกรรมชมรม และผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด