สธ.ปรับลดราคายารักษาโรคสมาธิสั้น ลงร้อยละ 36

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ปรับลดราคายารักษาโรคสมาธิสั้นเมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์ (ริตาลิน) ลงร้อยละ 36 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคมนี้ นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่ อย.ในฐานะผู้จัดจำหน่ายวัตถุเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับลดราคาวัตถุเสพติดจำเป็นที่ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ โรงพยาบาล คลินิก และได้ประกาศปรับลดราคายาแก้ปวดสำหรับโรคมะเร็ง เฟนตานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง ในขนาดต่างๆ ร้อยละ 25-36 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้เพิ่มการลดราคายาเมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 200 เม็ด/กล่อง (ริตาลิน) สำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น จากเดิมราคากล่องละ 1,400 บาท ปรับลดลงร้อยละ 36 เหลือเพียง 900 บาท ซึ่งการปรับลดราคายาทั้ง 2 ตัวนี้จะมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จะพยายามจัดหาแหล่งยาที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เจรจากับผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้ยาราคาถูกลง จะได้แบ่งเบาภาระผู้ป่วยโดยเฉพาะยารักษาโรคสมาธิสั้นที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน และต่อไปจะมีการปรับลดราคาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ทุกรายการด้วย