รมช.ศธ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ จ.นครสวรรค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเงินแก่ผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และมอบเช็คช่วยชาติแก่บุคลากรภาครัฐ ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ (3 เม.ย.52) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบเงินแก่ผู้ปกครองตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และมอบเช็คช่วยชาติตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่บุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงศึกษา ธิการ โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล โดยให้ผู้บริหารการศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในด้านการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ด้วยการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นำไปสู่คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ และการเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับ