9 เมษายนนี้ เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยัน ในวันที่ 9 เมษายนนี้ พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความพร้อมการเตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานกดปุ่มปล่อยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่ 9 เมษายนนี้ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยมีผู้แทนผู้สูงอายุจาก 4 ภาค ภาคละ 1 คน รวมถึงตัวแทนผู้สูงอายุจากกรุงเทพมหานครอีก 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับเบี้ยยังชีพจากนายกรัฐมนตรีด้วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ผู้สูงอายุกว่า 3 ล้านคนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ จะได้รับเงินครบทุกคนภายในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน โดยจะเริ่มแจกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กระบวนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ จะดำเนินการจ่ายผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคงจะต้องมีขั้นตอนและใช้เวลาดำเนินการระยะหนึ่ง แต่มั่นใจว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่ยุ่งยากเหมือนการแจกเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร