รมว.วิทย์ฯ เตรียมนำแนวคิดใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศของเกาหลี มาปรับใช้ในไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมนำแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศของเกาหลี มาปรับใช้ในประเทศไทย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวระหว่างนำคณะ ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ที่ Korea Institute of Science and Technology หรือ KIST (คิสท์) ณ ประเทศเกาหลี ว่า คิสท์ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะคล้ายกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ คิสท์ จะเน้นความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามเป้าหมายและความต้องการของประเทศ โดยให้นักวิจัยออกสำรวจตลาด เพื่อให้ทราบข้อมูลเป้าหมายงานวิจัยอย่างชัดเจนและบังเกิดผลจริง ซึ่งไทยจะนำแนวทางนี้มาพิจารณาปรับใช้ในหน่วยงาน สวทช. ต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวด้วยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น จึงน่าจะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นจริงได้