กทม.เริ่มงาน "ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมือยิ้ม ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร จัดงาน "ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเปิดงาน "ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ว่า ได้จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ จำนวน 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ (3 เม.ย.52) จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 17.30 20.30 น. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง 4 ภาค และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 1 ซึ่งจะนำเสนอวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง อย่างการแต่งกายชุดไทยพระราชสำนัก การแสดงโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย การประชันดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัย จากกรมศิลปากร การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านภาคกลาง และการละเล่นพื้นบ้าน ส่วนสัปดาห์ที่ 2 เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคเหนือ สัปดาห์ที่ 3 เป็นวัฒนธรรมถิ่นอีสาน และสัปดาห์ที่ 4 เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมทางภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำอาหารเมนูเด็ดของแต่ละภาค เรื่องราวเล่าขานสืบสานความเป็นมาตามรอยวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ กับปราชญ์ชุมชนและผู้รู้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0 22466144 และ 0 2245 2547