สกอ.เผยผลสอบเอเน็ตปีนี้คะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาว่า ตามที่สกอ.จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้สกอ.ได้ตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศผลในวันที่ 4 เม.ย.นี้ ทางเว็ปไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถดูผลคะแนนโดยใช้เลขที่สมัคร และเลขที่นั่งสอบในการสืบค้นได้

เลขาธิการกกอ. กล่าวอีกว่า ส่วนสถิติการสอบครั้งนี้ พบว่ามีผู้สมัครสอบ จำนวน 190,556 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 173,951 คน ขาดสอบจำนวน 16,605 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.71 ของผู้สมัคร วิชาที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ 2 มีจำนวน 163,458 คน วิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย 2 มีค่าเฉลี่ย 40.77 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 22.64 และคะแนนสอบเอเน็ตประจำปี 2552 เมื่อเทียบกับปี2551 พบว่า คะแนนรายวิชาต่างๆ ของปีนี้ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เช่น คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย ปีนี้ 40.77 และปีที่ผ่านมา 50.26 เป็นต้น

ดร.สุเมธ กล่าวด้วยว่า การนำผลคะแนนเอเน็ต ไปใช้ในการสมัครแอดมิชชั่นส์ เมื่อทราบคะแนนแล้ว ขอให้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏในการประกาศผลการทดสอบ และหากพบข้อผิดพลาดขอให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อนการสมัครแอดมิชชั่นส์ โดยเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมส่งหลักฐานไปยังกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โทรสาร 0-2576-5555, 0-2576-5777, 0-2354-5598, 0-2354-5624

เลขาธิการ กกอ. กล่าวอีกว่า สำหรับการรับสมัครแอดมิชชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2552 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 96 แห่ง ร่วมรับนักศึกษาจากการคัดเลือกผ่านสกอ.เพื่อเข้าศึกษาใน 741 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 3,787 รหัส รับนักศึกษาได้จำนวน 121,615 คน โดย สกอ. จะประกาศระเบียบแอดมิชชั่นส์ ระหว่างวันที่ 8-20 เม.ย.2552 ทาง www.cuas.or.th สามารถซื้อหนังสือระเบียบการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. 2552 ที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ศูนย์ต่างจังหวัด 11 แห่ง และผู้สมัครสามารถสมัครทาง www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11-20 เม.ย.2552 และชำระเงินผ่านธนาคาร และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 11-22 เม.ย. 2552 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 12-27 เม.ย. 2552 ทางโทรสาร 0-2576-5555, 0-2576-5777, 0-2354-5598, 0-2354-5624

ทั้งนี้ หลังจากนั้น ในวันที่ 9 พ.ค.2552 สกอ. จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทาง www.cuas.or.th ทาง contact center 0-2576-5555 และ 0-2576-5777 ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่วันที่ 13-15 พ.ค.2552 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และสุดท้าย สกอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 25 พ.ค. 2552 ทาง www.cuas.or.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด