วธ.จัดงานสงกรานต์ในสหรัฐฯ สร้างสัมพันธ์ตปท.

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน Thai New Year Day (Songkran) Festival 2009 สงกรานต์ไทยในสหรัฐอเมริกาว่า วันสงกรานต์ไม่เพียงเป็นประเพณีสำคัญของไทย แต่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนไทยไปอาศัยอยู่มาก เช่น นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา จึงมีการรวมตัวกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง และงานดังกล่าวจัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดี จึงทำให้กิจกรรมสงกรานต์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมายาวนาน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะสะท้อนความเป็นไทยให้ต่างชาติได้ทราบถึงวัฒนธรรมไทยได้ครบถ้วน เช่น การตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำผู้ใหญ่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ สร้างมิติวัฒนธรรมและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อนำรายได้เข้าประเทศได้อย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับทุกประเทศที่มีคนไทยที่อาศัยอยู่รวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยสร้างเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด