ธอส. ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัมพวา ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวไทยให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นระเบียบ ตามมาตรฐานสากล ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ให้พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ธนาคารจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา โดยธนาคารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และพื้นที่โดยรอบให้เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่และยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามและได้รับมาตรฐานในระดับสากล ด้าน ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบาย เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยเทศบาลตำบลอัมพวาจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2552 หลังจากนั้นจะเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของตลาดน้ำอัมพวาที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สมกับรางวัล World Heritage Award ที่ได้รับจากยูเนสโก ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น