จ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง การพัฒนาเครือข่ายด้านผ่าตัดทางกล้อง ด้านจอประสาทตา และต้อกระจก เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2552 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง การพัฒนาเครือข่ายด้านผ่าตัดทางกล้อง ด้านจอประสาทตา และต้อกระจก ที่โรงพยาบาลน่าน โดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2552 โดยเปิดให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัดน่าน ได้แก่ การให้บริการและการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในห้องตรวจและห้องผ่าตัด ซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยด้านการผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 23 ราย สาขาโสต ศอนาสิก จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยเบาหวานที่มีตรวจจอประสาทตา จำนวน 300 ราย และผู้ป่วยเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 60 ราย โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางฯ ยังสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกันทางด้านการผ่าตัดทางกล้องแบบสหสาขาและด้านจอประสาทตา ซึ่งจะส่งผลให้แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการพัฒนาทางด้านวิชาการ เทคนิควิธีการ และศักยภาพในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านการผ่าตัดทางกล้องแบบสหสาขา และด้านจอประสาทตา อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด