จ.สตูล ร่วมกับ ก.ท่องเที่ยวฯ จัดทำโครงการหลีเป๊ะสะอาด ปราศจากขยะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการหลีเป๊ะสะอาด ปราศจากขยะ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้ (2 เม.ย.52) ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "หลีเป๊ะสะอาด ปราศจากขยะ ณ บริเวณหาดบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะหลีเป๊ะให้สะอาด เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โครงการหลีเป๊ะสะอาด ปราศจากขยะ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประชาชนที่จังหวัดสตูล เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับความสะอาดบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีขยะจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด และมีพระราชดำรัสกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้หาวิธีการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะให้สะอาด เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยบนเกาะหลีเป๊ะ ให้เกิดความยั่งยืนนั้นประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการบนเกาะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะให้มากขึ้น ทั้งการเก็บและคัดแยก ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก อยากให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเอง เพราะหากพึ่งพาภาครัฐอยู่ตลอด การแก้ปัญหาเรื่องขยะก็จะไม่เกิดความยั่งยืน ด้าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หากการดำเนินโครงการกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะมีความยั่งยืนแล้ว ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะขยายผลการกำจัดขยะมูลฝอยไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ของจังหวัดสตูลและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป