โครงการ ต้นกล้าอาชีพ เริ่มอบรมแล้วตามแผน แต่ยอมรับมีบางส่วนต้องปรับ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ ต้นกล้าอาชีพ เริ่มอบรมแล้วตามแผน แต่ยอมรับมีบางส่วนต้องปรับเพื่อความเหมาะสม พร้อมย้ำ งบประมาณส่งถึงหน่วยฝึกอย่างแน่นอนขอให้ประชาชนอย่ากังวล ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการ ต้นกล้าอาชีพ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวโครงการล้มว่า ไม่เป็นความจริงในหลักสูตรที่มีผู้มารายงานตัวครบ ได้เริ่มการฝึกอบรมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ตามกำหนดการ แต่ยอมรับว่า ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการเริ่มฝึกอบรมออกไป เพราะติดขัดในเรื่องผู้ที่สมัครโครงการที่ได้รับสิทธิ์จำนวนหนึ่งไม่มารายงานตัวตามนัดหมาย ส่งผลให้บางหลักสูตรมีจำนวนผู้เรียนน้อยเกินไป จนไม่สามารถทำการเปิดสอน ทางโครงการจึงตัดสินใจขยายเวลาการรายงานตัวออกไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2552 สำหรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ เพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น ทางโครงการได้ดำเนินการตามระเบียบราชการ ที่พร้อมให้ตรวจสอบและเชื่อมั่นถึงความถูกต้องโปร่งใส โดยเมื่อโครงการทำการคัดกรองจนได้รายชื่อผู้เข้าอบรมแล้ว ทางโครงการได้ส่งรายชื่อเหล่านั้นไปยังหน่วยฝึกอบรมต่างๆ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพโครงการนี้จะได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงบประมาณและผ่านกระบวนการตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย จากนั้นจึงแจ้งไปทางกรมบัญชีกลางให้เป็นผู้เบิกจ่ายเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติของทางราชการ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเข้าไปยังจุดฝึกอบรม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่จ่ายเงินให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลต่อไป สำหรับประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการแต่สมัครไม่ทันในรอบแรกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tonkla-archeep.com หรือที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยการรับสมัครครั้งต่อไปจะเริ่มในวันที่ 10-15 เมษายนนี้