กรมการปกครอง ร่วมออกร้านในงานกาชาด เปิดบู๊ธให้บริการด้านงานทะเบียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการปกครอง ร่วมออกร้านในงานกาชาด เปิดบู๊ธให้บริการจดทะเบียนสมรส เปิดจองชื่อสกุลผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ดัง พร้อมจำหน่ายสลากจูงใจประชาชนด้วยรางวัลใหญ่ นางวิไลวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เปิดเผยถึงข้อมูลการออกร้านกาชาดของกรมการปกครอง ประจำปี 2552 ว่า ด้วยสภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2552 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา - 7 เมษายน 2552 ซึ่งกรมการปกครองได้เข้าร่วมการออกร้านกาชาดเหมือนเช่นทุกปี สำหรับปีนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรม อาทิ การให้บริการด้านงานทะเบียน ได้แก่ การให้บริการจดทะเบียนสมรส คัดรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวและทำบัตรประชาชน รวมไปถึงการเปิดให้จองชื่อสกุล โดยชื่อสกุลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้มีความชำนาญด้านภาษาไทย อีกทั้ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้อธิษฐานจิตชื่อสกุลให้จำนวน 3,653 ชื่อสกุล และในปีนี้มีพระเกจิอาจารย์ 4 ภาค ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตชื่อสกุลอีกจำนวน 2,999 ชื่อสกุล ส่วนด้านการจำหน่ายสินค้าราคาถูกนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่มาจากการสนับสนุนของอำเภอและจังหวัดต่างๆ มีราคาถูกกว่าราคาขายปกติร้อยละ 40-50 นอกจากนี้กรมการปกครองยังเปิดจำหน่ายสลากกาชาดไทย ฉบับละ 100 บาท ซึ่งมีของรางวัลจูงใจประชาชนมากมาย เช่น รถตรวจการณ์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รถจักรยานยนต์ และสร้อยคอทองคำ ทั้งนี้รายได้จากการขายทั้งหมดทางกรมการปกครองจะนำไปให้สภากาชาดไทย นางวิไลพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองจะทำการหมุนวงล้อออกรางวัล ณ ร้านกาชาด กรมการปกครอง สวนอัมพร ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 19.00 น. โดยจะประกาศทางหนังสือพิมพ์มติชน และสยามรัฐ ฉบับวันพุธที่ 15 เมษายน 2552 ซึ่งประชาชนสามารถขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย