ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ชุดปราสาทหิน ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ชุดปราสาทหิน ถิ่นมรดกไทยล้ำค่าที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว นางสมใจ โฆสรัสวดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในฐานะกรรมการพิจารณาจัดสร้างตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม นำเยาวชนและครอบครัวชาวไปรษณีย์ไทยและสื่อมวลชนส่วนกลางกว่า 80 ชีวิต แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ปราสาทหินต้นแบบแสตมป์ที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2552 ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย.52 หลังจาก ไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกประจำทุกปี 2552 ชุดภาพ 4 ปราสาทหินติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มรดกอารยธรรมไทย ที่นำมาจัดพิมพ์บนแสตมป์ คือ ภาพปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด จ.สุรินทร์ และภาพปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานสำคัญใน จ.สระแก้ว โอกาสนี้ ได้มีการเปิดตัวแสตมป์ชุดดังกล่าว และจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้ตำรวจตระเวนชายแดน ด้วย