สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวไทยตอนใน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวไทยตอนใน โดยให้เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของตนเอง นายปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า พอช. และคณะกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทะเลอ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าว ก ไก่ ซึ่งเรียกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายตัวอักษร ก ไก่ หลังจากมีมติอนุมัติงบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว นายปฏิภาณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคี อาทิ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งสามร้อยยอด เครือข่ายครู 14 โรงเรียนรอบทุ่งสามร้อยยอด กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีภาคประชาชน กลุ่มแม่กลอง ดอนหอยหลอด และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และจัดการทรัพยากรของตนเอง