กทม.เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 16 -25 ปี เข้าร่วมค่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ ที่เกาหลี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 16 -25 ปี เข้าร่วมค่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศเกาหลี น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม.กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายเมืองพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 หรือ The 8th ASIAD Host City Allied Youth Camp ระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2552 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรม 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประชาคมเมือง กับเยาวชนกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชีย ที่ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ กทม. จะคัดเลือกเยาวชนด้านละ 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการร่วมทำกิจกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาติสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.bangkok.go.th โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่โทร 0 2245 4743-7 ต่อ 22 และ 23