โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล อ.เบตง มอบประกาศนียบัตรนักเรียนตาดีกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล อำเภอเบตง มอบประกาศนียบัตรนักเรียนตาดีกา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครอง วันนี้(2เม.ย.52 )ที่โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนตาดีกา ชั้นอนุบาล 2 และชั้นตาดีกาปีที่ 6 รวม 49 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตงมีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็น ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีนแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองเบตงได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเป็นการเป็นสอนในระดับมหาวิทยาลัย อาชีวะและการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะโรงเรียนสอนศาสนาก็ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันนี้เป็นกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรที่ทางศูนย์การศึกษาตาดีกาตัรเบียตุล อัฏฟาล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและร่วมกิจกรรมในวันอำลา อาลัย อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุขได้โดยเร็ว