วธ.จัดคอนเสิร์ตไตรภาคี กัมพูชา ลาว ไทย กระชับสัมพันธ์ผ่านมิติวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตไตรภาคี กัมพูชา ลาว ไทย หวังกระชับสัมพันธ์ 3 ชาติให้แน่นแฟ้นผ่านมิติวัฒนธรรม พร้อมต่อยอดความร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตไตรภาคี ดินแดนแห่งอารยธรรมสันติสุข กัมพูชา ลาว ไทย ในวันที่ 9 เมษายนนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นผ่านมิติทางวัฒนธรรมของทั้ง 3 ประเทศที่มีความผูกผันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะนำบทเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้ง 3 ประเทศมาบรรเลงและขับร้อง โดยในส่วนของประเทศไทยจะนำเสนอบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ อาทิ เพลงอารยธรรมนำสันติสุข ลุ่มน้ำเดียวกัน และมีศิลปินของไทย กัมพูชา และลาว ขับร้องเพลงร่วมกัน นายวีระ กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะเร่งผลักดันให้มีการต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโบราณสถาน การพัฒนาห้องสมุด งานด้านหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงงานด้านการเรียนการสอนศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามจะมีการหารือกับทุกฝ่ายถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-422-8845-8