ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยือนนครเฉิงตู เมืองเหมียนหยาง นครซีอาน เมืองเว่ยหนาน เมืองเซี่ยเหมิน และกรุงปักกิ่ง เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี พระราชวังต้องห้าม ทั้งจักได้ทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อนึ่ง ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ในวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยฯ จะถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย จากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ไทยแลนด์เดย์ ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และทรงเปิดนิทรรศการ ประเทศจีนในสายตาของเจ้าฟ้าหญิงไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 618 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2552 เวลา 10.15 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 615 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2552 เวลา 21.10 นาฬิกา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 2 เมษายน พุทธศักราช 2552