ปธ.วุฒิสภา เปิดตัวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาและเว็บไซต์วุฒิสภา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานวุฒิสภา เปิดตัวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาและเว็บไซต์วุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิสภาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา และเว็บไซต์วุฒิสภา เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดวุฒิสภาให้ทันสมัย มุ่งเน้นการรวบรวมวิชาการความรู้ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา และเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารวิชาการ หรือการศึกษาวิจัยต่าง ๆ โดยห้องสมุดวุฒิสภาและเว็บไซต์วุฒิสภา มีลักษณะการทำงานที่สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้น ซึ่งสามารถเรียกดูเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ รายงานการประชุม รายชื่อกรรมาธิการ รายงานการพิจารณาศึกษา และมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ยังมีระบบรองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง