ราชบุรีเชิญชวนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมรับสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดราชบุรี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน เพื่อรับวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายนนี้ นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2552 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการใช้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาดและได้มาตรฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม