จ.เพชรบูรณ์ จัดงานสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายนนี้ ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ โดยเน้นงานสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสำคัญ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และสวนเพชรปุระ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การเสวนาทางวิชาการ การบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน การอบรมเยาวชน สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงดนตรีไทยพิลาสเฉลิมราชกุมารี โดยภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. การสืบความเมืองเพชรบูรณ์ จากตำราพิชัยสงคราม ฉบับพรหมบุญ โดยระดมผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ มาร่วมเสวนาให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จากนั้น ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด จัดการแสดงวัฒนธรรมโบราณ การละเล่นพื้นบ้านของเยาวชน ภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ร่วมงานหนุ่มโตกข้าว สาวพาแลง นครบาลเพชรบูรณ์ รับประทานอาหารพร้อมชมชุดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ระบำศรีเทพ การแสดงรำโจ๋ง การขับร้องเพลงประจำจังหวัด การแสดงระบำม้งลีซอ รำวงมาตรฐาน รำภูไท การแสดงแมงตับเต่า และการแสดงเซิ้งโปงลาง และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ผู้ร่วมงานจะแต่งกายย้อนยุคนครบาลหรือชุดพื้นเมือง เพื่อช่วยสร้างสีสัน ให้สอดคล้องกับแนวความคิดย้อนอดีตสู่สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด