สายรุ้งในฤดูร้อนสู่ปลายทาง

ในโอกาส มูลนิธิคุณพุ่ม ดำเนินการครบ 4 ปี คณะกรรมการกำหนดจัดงาน ครบรอบ 4 ปีการก่อตั้งมูลนิธิคุณ พุ่ม : Summer Rainbow ในวันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และ พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี รองประธานฯ กล่าวถึงแนวคิดหลักการจัดงานซัมเมอร์ เรนโบว์ (Summer Rainbow) ว่า คือสายรุ้งในฤดูร้อน เปรียบสายรุ้งกับความงดงามและปลายทางแห่งความสำเร็จ ที่มนิธิคุณพุ่มมีส่วนช่วยเหลือเยาวชนให้ไปสู่ปลายทางแห่งนั้น คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. เวลา 17.00 น. และประทานโล่-ของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนทอดพระเนตรการแสดง ความสามารถพิเศษจากเด็กพิเศษออทิสติก และเยี่ยมชม นิทรรศการ รวมทั้งทรงจำหน่ายของที่ระลึกด้วยพระองค์เอง โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการประวัติการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม ภาพวาดฝีมือคุณพุ่ม และผลงานจากเด็กออทิสติก ทอล์กโชว์จากผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เยาวชนและเด็กออทิสติก การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผลิตขึ้นจากภาพวาดผลงานคุณพุ่ม อาทิ เสื้อโปโล, ทีเชิ้ต, หมวก, กระเป๋าผ้า, สมุดบันทึก รายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด