ธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตร้อยละ 7

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี. เปิดเผยรายงานประจำปีที่ระบุว่า เศรษฐกิจจีนในปีนี้มีแนวโน้มจะเติบโตเพียงร้อยละ 7 จากเดิมซึ่งเคยเติบโตร้อยละ 9 เมื่อปีที่แล้ว และร้อยละ 13 ในปี 2550 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 8 รายงาน ระบุว่า สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาการส่งออกของสินค้าที่สำคัญของจีนได้รับผลกระทบจากความต้องการในตลาดโลกที่ลดลงอย่างรุนแรง