ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะให้ความเสมอภาคทางเชื้อชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ และว่าที่รองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซีย ให้คำมั่นว่าจะยุติการเลือกปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจต่อชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนและอินเดีย ที่ปรึกษานายมูห์ยิดดิน กล่าวว่า นายมูห์ยิดดิน ซึ่งเป็นตัวเก็งจะได้นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียในสัปดาห์นี้ กล่าวให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปฏิบัติกับชาวมาเลเซียโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ โดยจะแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ชาวมาเลเซียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน