จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันนี้ (31 มี.ค.52) เวลา 08.55 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครศรีธรรมราช นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ระดับจังหวัดร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันอเนกอนันต์ เนื่องในมหามงคลสมัย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการ แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ทรงทำให้เศรษฐกิจของประเทศในรัชสมัยของพระองค์มั่นคง มั่งคั่ง ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามที่ชำรุดต่างๆ