ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีวิถีเมืองทุ่งยั้ง ที่ จ.อุตรดิตถ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนประชาชนร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีวิถีเมืองทุ่งยั้ง ระหว่างวันที่ 13 15 เมษายนนี้ นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้ง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลทุ่งยั้งร่วมกับสภาวัฒนธรรม และวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดานสงกรานต์สืบสานประเพณีวิถีเมืองทุ่งยั้ง ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 13 15 เมษายน 2552 ณ ลานวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) ชมการละเล่นพื้นเมืองของชาวตำบลทุ่งยั้ง การประกวดนางสงกรานต์ ประกวดกองเชียร์รำวง การประกวดคุณแม่ยังสวย และการแสดงของชุมชน ชิมอาหารพื้นบ้านรสชาติแบบดั้งเดิมในมหกรรมอาหารอร่อย ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ จึงขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามของตำบลทุ่งยั้งตามวันและเวลาดังกล่าว