บังกลาเทศวิตกกังวลที่พม่าจะสร้างรั้วลวดหนามใกล้เขตปลอดทหาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บังกลาเทศ แสดงความวิตกต่อกรณีที่พม่ามีแผนสร้างรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนความยาว 40 กิโลเมตร ห่างจากเขตปลอดทหารเพียง 13 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง ข่าวดังกล่าวได้จุดกระแสความตึงเครียดบริเวณชายแดนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงต่างประเทศบังกลาเทศได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการหลังจากสถานทูตพม่าในกรุงธากายืนยันแผนการสร้างรั้วแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด