ททท.จับมือ สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวบังกลาเทศ กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวบังกลาเทศ จัดสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การที่สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวบังกลาเทศ (Travel Agent Association of Bangladesh - ATAB) เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมด้านการท่องเที่ยว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศบังกลาเทศ จะส่งผลดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวบังกลาเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 42,000 คน และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามระบบเศรษฐกิจของเอเชียใต้ ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงร่วมกับ สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวบังกลาเทศ (ATAB) จัดสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา และสถานพยาบาล ร่วมหารือ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวบังกลาเทศให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร และพัทยา มากที่สุด และเริ่มกระจายตัวในการเดินทางไปยังจังหวัด พังงาและภูเก็ตมากขึ้น นายประกิตติ์ กล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวบังกลาเทศ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในเอเชียใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวบังกลาเทศ และเป็นโอกาสดีที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย