แพทย์ รพ.ยโสธร แถลงอาการอาพาธ หลวงตาพวง พระเกจิชื่อดัง อาการค่อนข้างหนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระเทพสังวรญาณ หรือ หลวงตาพวง สุขินทริโย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดยโสธร เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลยโสธร ขณะที่แพทย์แถลงอาการค่อนข้างหนัก วันนี้ (30 มี.ค.52) โรงพยาบาลยโสธร แถลงถึงอาการอาพาธของพระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินทริโย) ที่อาพาธด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 และได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศิริราช โดยกล่าวว่า อาการของพระเทพสังวรญาณค่อนข้างหนัก มีการรู้สึกตัวเป็นครั้งคราว มีความดันโลหิตตกเป็นช่วงๆ แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยาเพิ่มความดันตลอดเวลา ทั้งนี้คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร ได้ให้การดูแลพระเทพสังวรญาณอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะแจ้งความคืบหน้าอาการของพระเทพสังวรญาณให้ประชาชนทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกวันในเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 ระหว่างที่พระเทพสังวรญาณ เดินทางไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าที่วัดศิริดำรงวนาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้มีอาการอาพาธเพิ่มเติม จากโรคปอดบวมและติดเชื้อในกระแสโลหิต เนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ำ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ติดตามจึงได้นำพระเทพสังวรญาณส่งต่อที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจาโร อ.พรรณานิคม และโรงพยาบาลสกลนครตามลำดับ เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ ให้สารน้ำ ยาปฏิชีวนะ และโลหิตเพิ่มเติม และได้ส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลยโสธร ในวันเดียวกัน